Centrum voľného času v Trenčíne, Východná 9, Trenčín